send link to app

SaltiJaia


4.4 ( 4384 ratings )
게임 액션 아케이드
개발자: Kimasoft
비어 있는

El juego de la Aste Nagusia Bilbao!!!
Ayuda a Marijaia a superar los obstaculos y llegar a tiempo al txupín!

Aste Nagusiko Jokoa!!!
Lagundu Marijairai agertuko zaizkion oztopoak gainditzen eta txupin-era garaiz iristen!